Franchise concurrentiebeding onredelijk bezwarend

Als een franchise concurrentiebeding onredelijk bezwarend is voor de franchisenemer kan het onder omstandigheden op grond van artikel 233 sub a van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek als algemene voorwaarde worden vernietigd.

Op grond van artikel 6:231 sub a BW wordt onder algemene voorwaarden verstaan: “����n of meer bedingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd“. Een concurrentiebeding betreft niet de kern van de prestaties bij een franchiseovereenkomst. Het is��meestal��opgesteld om in alle franchiseovereenkomsten van de franchisegever te worden gebruikt. Het concurrentiebeding kan daarom in veel franchiserelaties worden��aangemerkt als een algemene voorwaarde in de zin van artikel 6:231 sub��a van het Burgerlijk Wetboek. Als het franchise concurrentiebeding onredelijk bezwarend is voor de franchisenemer, kan hij de vernietiging in roepen.

De rechter kijkt in zijn beoordeling met name naar de volgende omstandigheden:

  • de inhoud en evenwichtigheid van de franchiseovereenkomst (wat geven partijen elkaar en waartoe verplichten zij elkaar, wat geeft de franchisegever aan formule, knowhow, omzet en bijstand tijdens de relatie en waartoe verplicht de franchisenemer zich met betrekking tot bijv. gedwongen afname, franchisevergoeding en concurrentiebeperking)
  • de belangen van partijen bij instandhouding/vernietiging van het concurrentiebeding,
  • de achtergrond, deskundigheid en juridische kennis van partijen,
  • of het franchise concurrentiebeding is besproken,
  • of partijen zijn begeleid door deskundige adviseurs bij het sluiten van de overeenkomst,
  • overige omstandigheden van het geval.

Breng deze omstandigheden in uw geval in kaart, voor de franchisegever en de franchisenemer. Naarmate er sprake is van een grotere onevenwichtigheid in de gevolgen voor de franchisegever en de franchisenemer, zal er eerder grond zijn om het concurrentiebeding te vernietigen. Een concurrentiebeding kan ook gedeeltelijk door de rechter worden vernietigd, bijv. met betrekking tot de duur of de reikwijdte.

Terug naar het overzicht “non-concurrentiebeding beperken”.

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de beperking of ontbinding van een franchise non concurrentiebeding in uw unieke situatie, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of op 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl. We staan u graag bij in deze belangrijke materie.