Concurrentiebeding in strijd met de Nederlandse Franchise Code

De Nederlandse Franchise Code (afgekort: NFC) bevat zelfregulerende gedragsregels voor de franchise sector (volledige tekst NFC). De NFC heeft nog geen wettelijke verankering. Omdat er op dit moment nog ��geen specifieke wettelijke regeling voor franchise bestaat, is de kans heel groot dat de rechter de regels van de Nederlandse Franchise Code in het achterhoofd zal houden bij oplossing van een franchiseconflict. De rechter zal dan kijken of een concurrentiebeding in strijd met de Nederlandse Franchise Code is. De NFC bepaalt ten aanzien van franchise non-concurrentiebedingen:

Non-concurrentiebedingen moeten redelijk en proportioneel zijn ter bescherming van knowhow en recht doen aan de opgebouwde waarde. In de overeenkomst moet duidelijk worden weergegeven wat de werking van het beding is en voor welk gebied, geografisch of anderszins, het geldt. Wanneer de franchiseovereenkomst (postcontractuele) non-concurrentiebedingen bevat, moet daarbij beschreven zijn welke knowhow deze bedingen beogen te beschermen. Bij het inroepen van een non-concurrentiebeding dient de franchisegever een uitdrukkelijk en redelijk belang te hebben.

In de franchiseovereenkomst moet��dus een duidelijke koppeling worden gelegd tussen de overgedragen knowhow en de werking van het non-concurrentiebeding. Volgens de Nederlandse Franchise Code is knowhow een “geheel van kennis dat geheim is, wezenlijk en bepaald“. “Bepaald” betekent dat de knowhow voldoende beschreven is zodat kan worden vastgesteld of en in welke mate aan de voorwaarden “geheim” en “wezenlijk” wordt voldaan. Dit legt een zware verplichting op de franchisegever om duidelijk vast te leggen welke knowhow hij precies aan de franchisenemer overdraagt.

Deze bepalingen in de Nederlandse Franchise Code��bieden de franchisenemer een aanknopingspunt om��een non concurrentiebeding te beperken. Als de franchisegever niet kan laten zien welke knowhow hij precies heeft verschaft, dan��mag het non-concurrentiebeding ook niet��te beperkend��zijn voor de franchisenemer. Het is vaak moeilijk om aan te tonen wat er precies aan knowhow is overgedragen. Het is nu in het belang van de franchisegever om dit duidelijk te maken. De franchisegever kon vroeger volstaan met een onduidelijke beschrijving in de franchiseovereenkomst. De rechter kan met een duidelijke opgave van de knowhow beter beoordelen of het concurrentiebeding redelijk is.

De uitdrukkelijke koppeling aan opgebouwde waarde biedt franchisenemers die zijn begonnen bij een jonge franchiseorganisatie of een nieuw rayon ook een aanknopingspunt om zich te verzetten tegen te strikte non-concurrentiebedingen. Er zal dan door de franchisegever nog weinig waarde zijn opgebouwd, en daar past een minder strikt concurrentiebeding bij.

Terug naar het overzicht “non-concurrentiebeding beperken”.

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de beperking of ontbinding van een franchise non concurrentiebeding in uw unieke situatie, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of op 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl. We staan u graag bij in deze belangrijke materie.